Kỹ thuật và công nghệ trong đua xe Công thức 1

Kỹ thuật F1

Lý thuyết đường Racing line

Đường Racing Line là gì? 🤔 Đường Racing line là đường nhanh nhất hoặc vòng cung qua một góc trên mạch đua. Quỹ đạo của đường đua phụ thuộc vào mức độ gấp của góc, quãng đường thẳng thoát góc sau đó là bao lâu và loại xe nào anh em lái. Mục tiêu là luôn […]

Kỹ thuật F1

Hệ thống phanh F1 chuyên sâu

Xem phần trước nói về cơ bản hệ thống phanh xe công thức 1 tại đây. Khi một chiếc xe chạy trên đường thẳng ở tốc độ 300km/h hoặc hơn, động lượng của xe trở nên rất lớn. Vì năng lượng không thể mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, cách […]

Kỹ thuật F1

Vô lăng xe công thức 1

1-Neutral gear, số N dùng để nẹt pô.2-Entry chỉnh định cho việc vào các kiểu góc cua khác nhau (đại loại là chỉnh vi sai cho 2 cái bánh sau)3-Vi sai cho các cua high speed và mid speed4-Drink, phục vụ bia lạnh, kem lỏng lạnh, sâm banh, vâng vâng, tùy kinh tế mỗi nhà, […]

Phanh xe công thức 1 nóng đỏ lửa trên đường đua F1
Kỹ thuật F1

Hệ thống phanh xe công thức 1

Khi nói đến việc giảm tốc, những chiếc xe Công thức 1 sử dụng công nghệ khá gần với những chiếc xe thông thường khác. Thật vậy, vì các hệ thống chống trượt ABS đã bị cấm trong cuộc đua Công thức 1, hầu hết các xe ô tô hiện đại đều sử dụng công […]