Ảnh đua xe công thức 1 giai đoạn từ 2006 – Hiện tại thời của Vettel, Alonoso, Hamilton và Button
Ảnh công thức 1

Ảnh đua xe công thức 1 giai đoạn từ 2006 – Hiện tại thời của Vettel, Alonoso, Hamilton và Button

Được dẫn dắt bởi Vettel, Alonoso, Hamilton và Button, những con sư tử mới trong thế giới công thức 1 F1 cạnh tranh để giành quyền đứng đầu một thế hệ Grand Prix khác.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *